[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Piše : DaiBau magazin Magazin , foto dron Dušan Stevanović , video you tube aleksinacbiz ( Pritisnite “ Prati “ , subscribe )

U samom centru Aleksinca, početkom 20. veka podignuti su objekti u kojima su smeštene centralne gradske funkcije – zgrada opštinske uprave (danas zgrada Opštine Aleksinac), zgrada učiteljske škole (danas zgrada Osnovnog suda) i zgrada Sreskog načelstva (danas Policijska stanica).

Akademizam u arhitekturi naročito se vezuje za javne objekte i formiranje vizuelnog identiteta gradskog centra, koji je i danas istaknut u odnosu na okruženje. Čitav ambijent centra predstavlja urbanistički kompleks u kome se ogledaju stilske i prostorne tendencije urbanističkog razvoja i oblikovanja u Srbiji na prelasku iz 19. u 20. vek.Različite stilske karakteristike svojstvene lokaciji ili periodu, mogu se sagledavati na fasadama ova tri objekta. Zgrada Policijske stanice izvaja se primenom dekorativnih detalja karakterističnih za moravski stil, koji se može naći i na rezidencijalnoj i sakralnoj arhitekturi podneblja, dok je u slučaju oblikovanja fasade Policijske stanice prenet kroz akcente na dominantnoj vertikali u vidu lukova na prozorima. Ornamenti i dekorativna plastika između poslednje etaže i venca, uklonjeni su rekonstrukcijom objekta, ali se sam citat moravskog stila i dalje može videti u ritmu i proporciji otvora.

Zgrada Opštine Aleksinac je prilikom rekonstrukcije iz 1929. godine, za razliku od Policijske uprave, na kojoj je citiran regionalni stil, oblikovana delimičnim citatom modernističke arhitekture iz međuratnog perioda. Dok je zgrada Okružnog načelstva iz 1848. godine, koja se nalazila na istom mestu, bila karakteristična po repeticiji otvora i jasnim uglovima, citat međuratnog modernizma na objektu se ogleda u zaobljenom pročelju zgrade. Spoj akademizma i modernizma na zgradi Opštine Aleksinac uočljiv je na spoju zaobljene forme svojstvene modernizmu i dekorativne plastike i ornamenata specifičnih za akademizam i vizuelni jezik javnih objekata.

Pogledajte VIDEO :

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=“https://www.youtube.com/watch?v=2uoKuQGOdCI&t=119s“][/vc_column][/vc_row]