ŽITKOVAC DOBIJA RADNU ZONU NA 150 HEKTARA

Piše : E- kapija , autor N . Ignjatović Foto arhiva
Uprava Opštine Aleksinac stavila je na rani javni uvid plan detaljne regulacije za industrijsku zonu Žitkovac koji obuhvata površinu od oko 130 hektara.
Kako je navedeno u objavljenom dokumentu, plan se donosi sa ciljem da se definiše namena zemljišta, obezbede uslovi za izgradnju neophodne infrastrukture i i odrede lokacije na kojima će budući investitori izrađivati urbanističke projekte.
Na jednom delu radne zone Žitkovac već postoje izgrađeni proizvodni kapaciteti, a planom se predviđa njeno proširenje koje će obuhvatiti ne samo zonu građevinskog zemljišta, već i poljoprivredne parcele. Ideja je da se u Žitkovcu oformi zona koja će pored objekata namenjenih proizvodnji imati dovoljno prostora za izgradnju pomoćnih sadržaja sa ciljem da se obezbedi što bolja funkcionalnost. Radna zona će se tako prostirati na površini od oko 159,1 hektar.
Na prostoru koji je obuhvaćen planom veći deo biće namenjen građevinskom zemljištu sa brojnim namenama. U planu je da se ovde grade objekti namenjeni proizvodnji i poslovanju, zatim objekti namenjeni komercijalnim sadržajima, ali će postojati i mešovita zona sa stambeno-poslovnim objektima koji za cilj imaju dodatni urbanistički razvoj Aleksinca. U zoni namenjenoj stanovanju i poslovnim aktivnostima predviđa se i izgradnja sportskih sadržaja, zatim prostor sa uređenim zelenilom i vodnim zemljištem.
Radna zona prostiraće se duž saobraćajnice Državnog puta IIa reda br. 217, Aleksinac-Žitkovac-Tešica. Na ovom prostoru biće formirane parcele za nove investitore uz maksimalnu fleksibilnost plana, a zarad unapređenja nivoa usluga, u planu je da se intenzivira saradnja između javnog i privatnog sektora. Predviđeno je i da se gradnja novih brownfield i greenfield investicija obavlja sve dok se ne popune kapaciteti. U okviru radne zone dosta pažnje biće posvećeno i razvoju usluga kao podrška privrednicima za razvoj trgovine.
Za ovaj prostor definisani su i parametri izgradnje. U radnoj zoni biće moguće graditit objekte maksimalne visine do 18 metara i strukture P+3+Pk. Izuzetak važi za tehnološke objekte kojima se mogu dozvoliti odstupanja od parametara. U ovoj zoni neće biti moguća izgradnja objekata namenjenih stanovanju, ali će biti moguće podići objekte sa komercijalnim sadržajem kao što su radnje, restorani, hoteli, trgovinski objekti koji bi bila podrška proizvodnji.
Zona stanovanja pratiće liniju već formiranih naselja i tu se planira nastavak izgradnje objekata namenjenih stanovanju srednjih gustina. Planom je definisano da visina ovih objekata ne sme biti viša od 12 metara, strukture P+1+Pk.
Kada je u pitnju saobraćajna infrastrukura, u planu je da se saobraćaj unutrar radne zone odvija preko državnog puta sa pristupnim saobraćajnicama i prilazima koji treba da obezbede pristup do svake parcele. Trenutno stanje je takvo da se iz radne zone veza sa državnim putem odvija preko 11 priključaka, ali je planom otvorena mogućnost da se ona svedu na 5 sa uređenim raskrsnicama.
U zaključku plana, koji je izradio JP Zavod za urbanizam iz Niša, navodi se da je ovakvom regulacijom područja obezbeđena građevinska površina od 2.819.100 m2.