MORSKE PTICE SE NASTANILE NA BOVANSKOM JEZERU

iZVOR : Naissu info , Foto Slobodan Marković

Tokom redovnih terenskih aktivnosti, ornitolozi DZPPS-a Slobodan Marković i Danilo Penić imali su sreće da prvi put u Srbiji fotografišu i tako sa sigurnošću potvrde prisustvo velikog morskog gnjurca (Gavia immer).

U blizini Sokobanje na jezeru Bovan, 26. decembra 2023, Slobodan i Danilo, su posmatrali dve vrste ptica iz familije morskih gnjuraca koje su kao zimski gosti u Srbiji beleženi i prethodnih godina: riđogrli morski gnjurac (Gavia stellata) i vrnoglavi morski gnjurac (Gavia arctica). A onda su videli i trećeg predstavnika ove familije, pomenutog velikog morskog gnjurca.

Vremenski uslovi i udaljenost ptice od obale nam nisu omogućili da sa lakoćom uslikamo i potvrdimo da se zaista radi o velikom morskom gnjurcu. Međutim, bili smo veoma strpljivi, pa je ptica na kraju prišla nama“, pojašnjava Danilo Penić, prenoseći atmosferu sa terena.

U knjizi “Ptice Srbije – kritički spisak vrsta” se ističe da je ova vrsta navodno beležena na nekoliko zasebnih lokaliteta počev od 1939. godine, ali zbog nedostatka konkretnih dokaza, njeno posmatranja nije nikada i potvrđeno, a podaci nisu smatrani verodostojnim. Sve se promenilo 26. decembra kada su načinjene prve i za sada jedine fotografije ove vrste koje sa sigurnošću potvrđuju njeno prisustvo u našoj zemlji.

Veliki morski gnjurac koji je zabeležen u svom zimskom ruhu, dugačak je do 88cm, a raspon krila mu doseže do 148cm. U Evropi se gnezdi na krajnjem severu uz velika jezera i u tundri, dok tokom zime boravi na obalama mora i velikih jezera Zapadne i Severne Evrope. Ova ptica u potpunosti se prilagodila životu u vodenim površinama: hrani se ribom koju vešto lovi roneći i više desetina metara u dubinu, a noge koje su smeštene iza polovine tela savršena su vesla u vodi, dok se na kopnu kreće tromo, u žabolikim skokovima.

BONUS VIDEO : BOVANSKO JEZERO