Ženama teže naredne godine

aleksinc.biz , foto Dušan Stevanović

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсетио је грађане да од 1. јануара 2017. године ступају на снагу нове одредбе за пензионисања које су у складу са Законом о ПИО.

Како је саопштено из ПИО фонда, старосна граница за одлазак у старосну пензију се код жена помера за шест месеци, тако да је нови услов за одлазак жена у пензију 61 година и шест месеци живота и најмање 15 година стажа осигурања.

У саопштењу се подсећа да ће се до 2032. године код жена постепено померати услови за пензионисање у погледу година живота, да би од те године и жене имале услов за пуну старосну пензију са навршених 65 година живота.

Код мушкараца и даље важе исти услови – 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.

Осим овог основа за пуну старосну пензију и мушкарци и жене могу то право остварити са навршених 45 година стажа осигурања, без обзира на године живота.
За остваривање права на превремену старосну пензију, од 1. јануара 2017. године мушкарцима ће бити потребно 40 година стажа осигурања и најмање 56 година и четри месеца живота, а женама 37 година и шест месеци стажа осигурања и најмање 55 година и осам месеци живота.

У овом случају, пензија се трајно умањује за 0,34 одсто за сваки месец пре навршених година живота прописаних за стицање права на пуну старосну пензију.
Укупан износ умањења за превремену старосну пензију максимално може да износи 20,4 одсто.

Грађанима који намеравају да се пензионишу по прописима који важе у овој години, радни однос мора да престане најкасније 30. децембра. Захтев за пензију се подноси најкасније 31. децембра, што може да се учини и поштом, као препоручена пошиљка. Подношење захтева 1. јануара и касније подразумева примену услова који важе у тој години.

Све филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање радиће у суботу 31. децембра 2016. године, од 8 до 13 часова, како би се омогућило осигураницима да благовремено поднесу захтев и остваре право на пензију у складу са условима важећим у 2016. години, наведно је у саопштењу Фонда ПИО.