HUMORESKA: VRH, BRATE !!!

JA STVARNO NE VIDIM SVRHU, DA BUDEM PRVI I NA VRHU.   DA PRAVDU, KAO…

PA, ZAR U NIŠ, ŽENSKA LUTKA S MUŠKI POLNI ORGAN

Ne zna se ko je više u čudu, deca ili roditelji kada ovih dana vide…